EFOP-3.2.5-17

LEZÁRULT AZ „ÚTRAVALÓ – A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERSZINTŰ MEGÚJÍTÁSA A PÉCSI TANKERÜLET INTÉZMÉNYEIBEN” CÍMŰ PÁLYÁZAT

A Pécsi Tankerületi Központ az EFOP-3.2.5-17 kódszámú, „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” című felhívásra benyújtott pályázatával 169,80 millió forint európai uniós támogatást nyert a pályaorientáció rendszerszintű megújítására a Pécsi Tankerület intézményeiben. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A közel három évig tartó pályázatban hat intézmény vett részt: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Pécsi Éltes Mátyás EGYMI, Leőwey Klára Gimnázium, Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános Iskolája, Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és AMI.
Az intézmények rendkívül szerteágazó módon, kiemelkedően sok tanórai és tanórán kívüli tevékenységet valósítottak meg. A projekt keretében a pedagógusok pályaválasztáshoz kapcsolódó műhelyfoglalkozásokat, tematikus játszóházakat, rendhagyó órákat (pl. önismereti és szakmaismereti foglalkozásokat), szakköröket (pl. robotika, táblajáték szakkört) tartottak diákjaiknak. A tanulók kiállításokat, múzeumokat (Planetárium, Csodák Palotája, Szolnoki RepTár Múzeum stb.) tekintettek meg, pályaorientációs rendezvényeken (pl. tanár-diák-szülő találkozók, Educatio Oktatási Szakkiállítás), valamint iskola-, gyár- és üzemlátogatásokon (Mercedes Gyár, Audi Gyár, Paksi Atomerőmű, Nemzetközi Repülőtér stb.) vettek részt. Sok diák több napos táborozáson (pl. „Hova tovább” tábor, Erdei iskola) vagy terepgyakorlaton (Aggteleki Nemzeti Park, Bükki Nemzeti Park) tevékenykedett.
A projekt során a tanulókon kívül a pedagógusok és a szakszolgálati szakemberek is fejlesztéseken, továbbképzéseken, workshopokon, szakmai tapasztalatcseréken vettek részt, melyek mindegyike a tanulók pályaválasztási támogatásához kapcsolódott. Mindezek mellett sor került a pedagógiai szakszolgálat pályaorientációs célú szolgáltatásainak fejlesztésére is: MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai) készség- és képességfejlesztő eszköztár, játékos módszertani tesztcsomag készült általános iskolások számára 1-8. évfolyamon, valamint pályaválasztási tájékoztató anyagok, például kisfilmek születtek. A szakemberek létrehoztak egy önálló domain névvel rendelkező pályaorientációs portált / weboldalt, amely a pedagógiai szakszolgálat naprakész segítségét nyújtja a Baranya megyei tanulók és iskolák számára pályaválasztási kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban.
A pályázatban iskolai bútorok, oktatási anyagok (pl. szoftverek-digitális tananyagok), valamint digitális eszközök, többek között érintőképernyős okos televíziók, laptopok, tabletek, 3D digitális nyomtató, Lego programozható robotok beszerzésére is sor került.
A projekt keretében szakmai együttműködés valósult meg egyrészt két másik pályázat nyertesével, így a Pécsi Tudományegyetemmel (EFOP-3.4.4-16) és az Oktatási Hivatallal (EFOP-3.2.13), valamint több piaci szereplővel (Kontakt-Elektro Kft., P’-Autócity Zrt., Hauni Hungaria Gépgyártó Kft., Rati Kft., IT Services Hungary Kft., Baranya-Víz Zrt., Polytec Komló Kft.).
A pályázat középpontjában két fontos célkitűzés állt: az általános és középiskolás tanulók matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) készségeinek fejlesztése, illetve a diákok pályaorientációjának segítése, az eredményes életpálya-építés megalapozásához szükséges kompetenciák erősítése. Ez utóbbi érdekében a megvalósítás alatt kiemelt feladat jutott a köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének továbbfejlesztésére.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. január 15 – 2020. szeptember 28.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020
A projekt címe: „Útravaló” – A pályaorientáció rendszerszintű megújítása a Pécsi Tankerület intézményeiben
A szerződött támogatás összege: 169.802.238.- Ft
A támogatás mértéke: 100%

MEGKEZDŐDÖTT A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERSZINTŰ MEGÚJÍTÁSA A PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.2.5-17 kódszámú, „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a pályaorientáció rendszerszintű megújítására a Pécsi Tankerület intézményeiben. A támogatás összege 169,8 millió forint.
A projekt rövid távú célja az eredményes életpálya-építés megalapozásához szükséges készségek elsajátítása a köznevelés hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében, az 1-12. osztályos tanulók pályaorientációs kompetenciájának fejlesztése, kiemelten az MTMI készségek erősítése, a köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének továbbfejlesztése. Hosszú távú cél a pályaorientációs tevékenységek erősítése és továbbfejlesztése a Pécsi Tankerület köznevelési intézményeiben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai pályák választására és a kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. A célok elérése hozzásegíti a tanulókat a digitális környezetben történő tanulás, információszerzés és munkavégzés képességéhez, hozzájárul ahhoz, hogy kreatív, alkotó jellegű munkafolyamatokat legyenek képesek végezni, és alkalmazkodni tudjanak a változó, fejlődő és globalizálódó világ kihívásaihoz (mobilitás, korszerű technológiák megismerése, interaktivitás).
A pályázat megvalósításában hat intézmény vesz részt: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium, Leőwey Klára Gimnázium, Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános Iskolája, Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola.
A pályázat során rendkívül szerteágazó módon, kiemelkedően sok tevékenységet valósítanak meg az intézmények, tanórákhoz köthető és tanórán kívüli tevékenységeket, tanulók segítése érdekében végzett egyéb foglalkozásokat szerveznek a diákoknak. A teljesség igénye nélkül, felsorolásszerűen néhány esemény, tevékenység: pályaorientációs rendezvények, rendhagyó órák, szakkörök, játszóházak, kiállítások, iskola- és üzemlátogatások, műhelyfoglalkozások, tréningek, táborok, erdei iskolák, kirándulások, tanár-diák-szülő találkozók stb. Nemcsak a tanulók „képzése” történik a projekt során, a pedagógusok is fejlesztéseken, továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon vesznek részt, melyek mindegyike a pályaorientációhoz, a tanulók pályaválasztási támogatásához kapcsolódik. Mindezek mellett a pedagógiai szakszolgálati tevékenység pályaorientációs célú szolgáltatásainak fejlesztésére is sor kerül: szakirányú továbbképzések, szakmai tapasztalatcserék, tananyagfejlesztés, pályaorientációs kurzus, pályaválasztási tájékoztató anyagok, filmek, web-portál létrehozása stb. A felsorolt tevékenységekhez szükséges nagy mennyiségű anyag, IKT és más eszközök beszerzése szintén a pályázat keretében valósul meg.
A projekt keretében együttműködés valósul meg két másik EFOP pályázat nyertesével, így a Pécsi Tudományegyetemmel (EFOP-3.4.4-16 „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban”) és az Oktatási Hivatallal (EFOP-3.2.13 Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése”). A szakmai munka során piaci szereplőkkel (Kontakt-Elektro Kft., P-Autócity Zrt., Hauni Hungária Gépgyártó Kft., Rati Kft, IT Services Hungary, BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt., POLYTEC Komló Kft.) is szakmai együttműködés történik. További együttműködő partner a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara.
A pályázat ideje alatt, annak lezárulásáig szervezett programokon legkevesebb 1530 tanuló, szakirányú továbbképzésen 6, szakmai tapasztalatcserén 40 szakszolgálati szakember vesz részt.
A legújabb nemzedékek érdeklődési és motivációs bázisát kihasználva, valamint a munkaerőpiaci igényekre építve a projekt tevékenységei kiemelten segítik, erősítik a kapcsolódó pedagógusi és tanulói kompetenciákat a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, valamint a tehetséges tanulók körében egyaránt. A pályázat hozzájárul a jobb minőségű szolgáltatások megvalósításához, hiszen a szakemberi kompetenciák összeadódnak, kiegészítik egymást, az ellátottak életkori szakaszainak megfelelően egymásra épülnek, a jelenlegi intézményi és intézményközi struktúra erősödik, a fejlesztő munka stabil személyes és szakmai kapcsolatokra épül, így hosszútávon biztosítható a gyermekek nyomon követése. Az egységes eljárásrend a szolgáltatások minőségének folyamatos javítását is eredményezi. Az együttműködő intézményi hálózat változásával egyre több köznevelési szereplő válhat alkalmassá az önismeret, a pályaépítés és a tudatos nyomon követés rendszerének működtetésére.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. január 15 – 2020. január 15.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.