NTP-TM-13

NTP-TM-13 – Az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása

A Budai-Városkapu Iskola sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, a NTP-TM-13 – Az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása című pályázaton.

A projekt címe: Angol nyelvű tehetséggondozó témahét a Budaiban

A pályázat azonosítószáma: NTP-TM-13-0084

Az elnyert támogatás összege: 1 000 000 Ft

A program célja:
Iskolánk Pedagógiai Programjában feladatként fogalmaztuk meg a gyermek személyiségek sokoldalú fejlesztését. Ehhez rendeltük hozzá az általunk legeredményesebbnek tartott tanulásszervezési és módszertani elemeket. Úgy véljük, eredményeink igazolják törekvéseink sikerességét. A tantestület évekkel ezelőtt fogalmazta meg a „Mindenki sikeres valamiben” elvet. Pedagógusaink folyamatosan képzik magukat, tanfolyamokon vesznek részt, új diplomát szereznek, szakvizsgáznak. Elsajátították a legújabb módszereket annak érdekében, hogy tanítványainknak a legmegfelelőbb képzést, és ezáltal minél több sikert tudjanak nyújtani. A pedagógusok szakmai felkészültsége, a tehetséggondozás területén szerzett tapasztalatok és eredmények biztosítják a tehetséggondozás pedagógiai és pszichológiai szempontoknak is megfelelő működését.A tehetségfejlesztő program során minden összetevőre figyelnünk kell. A képességek mellett a személyiségtényezők formálásának is fontos szerepe van a programban. E fő irány mellett célkitűzéseink eléréséhez fontosnak tartjuk:

  • a tehetségek erősségeinek fejlesztését
  • a tehetségek gyenge oldalának fejlesztését /önbizalom, biztonságérzet hiánya/
  • kiegyensúlyozott légkör megteremtését /egymással, pedagógussal/
  • olyan programok szervezését, melyek biztosítják a feltöltődést, egyúttal épülésüket is szolgálják

Sikerkritériumok: a tehetséges tanulók önmagukhoz képest fejlődést mutassanak, versenyhelyzetben jól teljesítsenek, elégedettek legyenek saját teljesítményeikkel, ne szorongjanak.
Ezen céljaink eléréséhez öt, egymásra épülő tehetségnapot tervezünk, melyet Témahétnek neveztünk el. A tanulóknak aktív közreműködésük révén lehetőségük lesz betekinteni a brit filmművészet világába, megismerhetik étkezési kultúrájukat, a már folyamatban levő „Animals in danger” projekt zárásaként élőben is megismerkedni a veszélyeztetett állatfajokkal, felkutatni Pécs nevezetességeit, majd zárásként egy fesztivál keretében nagyobb nyilvánosság előtt bemutatkozni /dramatizált mesék, jelenetek, tánc/.

Feladataink:

  • A tehetségfejlesztő pedagógus kör létrehozása
  • A Témahét megtervezése, előkészítése a már meglévő tehetséggondozó elemek ötvözésével
  • Egyéb támogatási lehetőségek / anyanyelvi tanár/ felderítése

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.