2017/2018. tanév

Név

Tantárgy

Téliné Nagy Emese
igazgató
természetismeret
Novák Zsoltné
igazgatóhelyettes
magyar
Winkelmann Gabriella
igazgatóhelyettes
tanító
Amrein Beáta tanító
Anschauné Jani Zsuzsa tanító
Barka Szilvia informatika, történelem
Bereczki Beáta tanító
Boros Tamás földrajz, testnevelés
Csőkör Ivett tanító
Dancsecs Andrea tanító
Darvasi Tünde magyar
Dorsics Gabriella pedagógiai asszisztens
Fekete Csongor biológia, természetismeret, testnevelés
Forgács Beatrix tanító
Gál Györgyné matematika, technika
Garai Gabriella magyar, történelem
Géth Judit magyar, történelem
Gudricza Adél tanító
Helesfayné Lajtai Csilla tanító
Herner Gabriella német
Horváth Ferenc ének
Horváthné Filátz Mónika tanító
Ignácz György mentortanár
Jakab Ivett tanító
Jékiné Szabó Rita tanító
Kajcsáné Tóth Éva tanító
Karsainé Baktai Julianna tanító
Kaurek Zsuzsanna gyógypedagógus
Keszthelyi Roland technika, testnevelés
Kiss Csaba tanító
Kocsisné Nagy Margit angol, matematika
Kovács Balázs informatika
Kovács Viktória testnevelés
Lenkovicsné Szombath Ágnes angol
Major Petra angol
Märcz Péter földrajz, természetismeret, testnevelés
Molnár Ágnes rajz, természetismeret
Nagy Péter angol (óraadó)
Nyíri Eszter tanító
Óváriné Auguszt Gyöngyi fizika (óraadó)
Palaczkiné Győrfi Erika matematika, testnevelés
Palotainé Dékány Katalin tanító
Pappné Kercsó Szilvia könyvtáros
Patakiné Rónai Csilla tanító
Penev Gabriella tanító
Perez Natália pedagógiai asszisztens
Polgár Ágnes kémia
Rezic Tóth Valéria tanító
Somogyiné Nagy Éva tanító
Stocker Tamás gyógypedagógus
Szarka Lászlóné matematika, testnevelés
Szepeshelyi Lívia magyar
Szkrajcsics Pálné angol
Takács Judit testnevelés
Tallósi Zoltán testnevelés
Tóth Andrea tanító
Tóthné Göndöcs Zsuzsanna tanító
Varga Ágnes angol, történelem
Vertkovci Ágnes matematika, technika
Vörös-Sárosi Szilvia tanító
Vókó Tamás természetismeret (óraadó)

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.