Tevékenységeink

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:

 • Szelektív hulladékgyűjtés
  • Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a következőket: papír, PET- palack, műanyag kupak.
  • Folyamatos a használt elemek, használt mobilok gyűjtése is.
  • Évente kétszer papírgyűjtést szervezünk a környéken, a szülők bevonásával.
  • Az osztályok között versenyt hirdetünk s a legtöbb papírt gyűjtő osztály jutalomban részesül, közös kiránduláson vehetnek részt.
 • A „jeles napok” megtartása
  • Autómentes Nap,
  • Állatok világnapja,
  • Vizes élőhelyek világnapja,
  • Víz Világnapja,
  • Föld napja,
  • Madarak és fák napja,
  • Környezetvédelmi Világnap,
  • Ne vásárolj-készíts! program – osztály, ill. évfolyam szinten.
 • Rendszeresen részt veszünk a környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatokon, vetélkedőkön.
 • Iskolánk évek óta szervezi a városi iskolák részére a környezetismeret versenyt (3-4. évfolyamosok részére).
 • Egészségnevelési napot tartunk iskolánkban. Az iskolaorvos, védőnő fogorvos rendszeres szűréseket végez, bemutatót, órákat tartanak az osztályoknak.
 • Részt veszünk a városi és országos környezetvédelmi akciókban (szemétszedés, Világ legnagyobb tanórája, Digitális Témahét, Fenntarthatósági Témahét, Ki a Tanteremből Nap).
 • Iskolánk környékét rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán.
 • Az iskolában pályázatok segítségével kialakított „zöld tereinket”- Ökokuckó, „Mecsek” Kültéri tanterem – az osztályok közösen gondozzák.
 • Az alsó tagozat és felső tagozatos osztályaink erdei iskolai, és „Erdők hete” programokon vesznek részt.
 • A tanulmányi kirándulásokat is minden tanévben beiktatják az osztályok az éves programjukba.
 • Iskolánk több évfolyama vesz részt a „Lépj! „Légy Pécs jövője” oktatási programban, melyet az Ököváros-Ökorégió Alapítvány szervez.
 • Rendszeres kapcsolatot tartunk a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal, a Zöld Híd Alapítvánnyal (továbbképzések, versenyek).

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.