2014/2015. tanév

Pedagógus

Tantárgy

Fogadóóra

Téliné Nagy Emese
Igazgató

biológia
technika
természetismeret

hétfő 14:00-15:00

Novák Zsoltné
Igazgatóhelyettes

magyar
történelem

szerda 9:00-10:00

Winkelmann Gabriella
Igazgatóhelyettes

tanító

szerda 14:00-15:00

Amrein Beáta

tanító

kedd 4. óra

Anschauné Jani Zsuzsanna

tanító

szerda 5. óra

Balogné Bednár Éva

magyar
történelem
dráma
média

csütörtök 3. óra

Barka Szilvia

történelem
informatika
erkölcstan, etika

csütörtök 3. óra

Barna Andrea

tanító

péntek 3. óra

Bereczki Beáta

tanító

szerda 5. óra

Boros Tamás

földrajz
természetismeret
testnevelés

hétfő 5. óra

Czett Béláné

tanító
fejlesztés

kedd 1. óra

Cser Klára

tanító

szerda 6. óra

Csőkör Ivett

tanító

kedd 5. óra

Dancsecs Andrea

tanító

csütörtök 4. óra

Darvasi Tünde

magyar
dráma
média

hétfő 5. óra

Fekete Csongor

biológia
természetismeret
testnevelés

kedd 3. óra

Forgács Beatrix

tanító

szerda 5. óra

Göndöcs Gabriella

tanító

csütörtök 5. óra

Hegedüs Istvánné

matematika
technika

hétfő 5. óra

Helesfayné Lajtai Csilla

tanító

kedd 2. óra

Horváth Ferenc

ének

kedd 4. óra

Horváthné Filátz Mónika

tanító

hétfő 5. óra

Jékiné Szabó Rita

tanító

hétfő 5. óra

Kajcsáné Tóth Éva

tanító

kedd 5. óra

Keszthelyi Roland

testnevelés
technika

kedd 3. óra

Kiss Csaba

tanító

szerda 4. óra

Klériné Nagy Katalin

angol
magyar

péntek 5. óra

Kocsisné Nagy Margit

angol

csütörtök 5. óra

Kovács Balázs

informatika
erkölcstan

csütörtök 5. óra

Kovács Józsefné

kémia
matematika

hétfő 3. óra

Kovács Viktória

testnevelés

csütörtök 6. óra

Kovácsné Boros Ildikó

tanító

kedd 3. óra

Märcz Péter

földrajz
testnevelés

hétfő 4. óra

Molnár Ágnes

földrajz
rajz

kedd 5. óra

Molnár Katalin

tanító
gyógypedagógus

hétfő 5. óra

Molnárné Irimi Zsuzsanna

magyar
történelem
erkölcstan

csütörtök 4. óra

Nagy Tamásné

tanító

Nyíri Eszter

tanító

hétfő 5. óra

Óváriné Auguszt Gyöngyi

fizika

kedd 2. óra

Palaczkiné Győrfi Erika

matematika
testnevelés
erkölcstan

Pappné Kercsó Szilvia

könyvtár

Patakiné Rónai Csilla

tanító
logopédus

hétfő 2. óra

Rausné Csordás Anikó

tanító

csütörtök 5. óra

Somogyiné Nagy Éva

tanító

hétfő 3. óra

Stocker Tamás

gyógypedagógus
fejlesztés

kedd 3. óra

Szabó Bernadett

tanító
fejlesztés

Szalay Dóra

gyógypedagógus

fejlesztés

csütörtök 2. óra

Szarka Lászlóné

matematika
testnevelés

kedd 4. óra

Szkrajcsics Pálné

angol
testnevelés

csütörtök 5. óra

Szuchovszky Zsolt

tanító

kedd 3. óra

Tallósi Zoltán

testnevelés

csütörtök 6. óra

Takács Judit

testnevelés
tánc

Tóth Andrea

tanító

kedd 4. óra

Tóthné Göndöcs Zsuzsanna

tanító

szerda 4. óra

Varga Ágnes

angol
történelem
erkölcstan

péntek 2. óra

Varga Zoltán

matematika
technika
fejlesztés

kedd 6. óra

Véghné Garai Gabriella

magyar
történelem
dráma

szerda 2. óra

Vertkovci Ágnes

matematika
technika
erkölcstan

hétfő 5. óra

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.