2016/2017. tanév

Név

Tantárgy

Téliné Nagy Emese
igazgató
természetismeret
Novák Zsoltné
igazgatóhelyettes
magyar
Winkelmann Gabriella
igazgatóhelyettes
tanító
Amrein Beáta tanító
Anschauné Jani Zsuzsa tanító
Barka Szilvia informatika, történelem
Bereczki Beáta tanító
Boros Tamás földrajz, természetismeret, testnevelés
Czett Béláné tanító
Cser Klára tanító
Csőkör Ivett tanító
Dancsecs Andrea tanító
Darvasi Tünde magyar
Dorsics Gabriella pedagógiai asszisztens
Fekete Csongor biológia, természetismeret, testnevelés
Forgács Beatrix tanító
Gál Györgyné matematika, technika
Géth Judit magyar, történelem
Gudricza Adél tanító
Helesfayné Lajtai Csilla tanító
Horváth Anita angol
Horváth Ferenc ének
Horváthné Filátz Mónika tanító
Ignácz György mentortanár
Jakab Ivett tanító
Jékiné Szabó Rita tanító
Kajcsáné Tóth Éva tanító
Karsainé Baktai Julianna tanító
Kaurek Zsuzsanna gyógypedagógus
Keszthelyi Roland technika, testnevelés
Kiss Csaba tanító
Kocsisné Nagy Margit angol, matematika
Kovács Balázs informatika
Kovács Józsefné kémia, matematika
Kovács Viktória testnevelés
Kovácsné Boros Ildikó tanító
Märcz Péter földrajz, természetismeret, testnevelés
Magyari Gabriella német (óraadó)
Molnár Ágnes rajz, természetismeret
Nagy Péter angol (óraadó)
Nyíri Eszter tanító
Óváriné Auguszt Gyöngyi fizika (óraadó)
Palaczkiné Győrfi Erika matematika, testnevelés
Palotainé Dékány Katalin tanító
Pappné Kercsó Szilvia könyvtáros
Patakiné Rónai Csilla tanító
Penev Gabriella tanító
Perez Natália pedagógiai asszisztens
Rezic Tóth Valéria tanító
Sárosi Szilvia tanító
Somogyiné Nagy Éva tanító
Stocker Tamás gyógypedagógus
Szappanosné Győr-Varga Mónika angol
Szarka Lászlóné matematika, testnevelés
Szepeshelyi Lívia magyar
Szkrajcsics Pálné angol
Szuchovszky Zsolt tanító
Takács Judit testnevelés
Tallósi Zoltán testnevelés
Tarjányiné Herczeg Ida matematika (óraadó)
Tóth Andrea tanító
Tóthné Göndöcs Zsuzsanna tanító
Varga Ágnes angol, történelem
Véghné Garai Gabriella magyar, történelem
Vertkovci Ágnes matematika, technika

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.