Lépésről lépésre program

Lépésről Lépésre Regionális Módszertani Központ
Iskolánk magas szakmai színvonalat képviselve a Lépésről lépésre program Regionális Módszertani Központjaként működik. Szinte a kezdetektől csatlakoztunk a programhoz, annak nemzetközi projektjeiben is részt vettünk. Mára már az egész alsó tagozaton mintaszerűen és sikeresen a program alapján dolgozunk.
Módszertani Központként feladatunk a program megismertetése, a programmal dolgozók támogatása, különböző szakmai szolgáltatások nyújtása: a régióba tartozó intézmények, pedagógusok szakmai igényeinek kielégítésével, különböző továbbképzések, bemutatók, műhelymunkák, tematikus konferenciák szervezésével.

Kapcsolat
Pécsi Meszesi Általános Iskola
7629 Pécs, Komlói út 58.
Intézményvezető: Téliné Nagy Emese
Módszertani Központ vezető: Jékiné Szabó Rita
E-mail: ritala66@freemail.hu

A Lépésről lépésre programról
A Lépésről lépésre (eredeti nevén: Step by Step) programot 1990-es években az Open Society Institute irányításával, nemzetközi reformpedagógiákra és korszerű Nyugat-európai iskolai gyakorlatokra alapozva amerikai szakemberek dolgozták ki.
Létrejöttének célja a kulturális sokféleség értékelésének, az egyenlő esélyek megteremtésének, az aktív, önirányításra, önálló döntésekre, egyéni és közösségi felelősség-vállalásra képes, a demokrácia, a nyitott társadalom alapját képező magatartásformák, személyes autonómia kialakításának segítése.
A program minden egyes alkotóelemében az integrált oktatás, a befogadás eszméi érvényesülnek, nyitottság a tanulók közötti különbözőségek, az eltérő kultúra, a különböző szociokulturális háttér iránt.
A Lépésről lépésre program ún. nyitott oktatási modell, amely a gyermek szükségleteire, viselkedésére, tulajdonságaira, korábbi ismereteire, tapasztalataira építkezést, és a saját fejlődés, tanulási folyamatban való aktivitás, felelősség kialakítására helyezi a hangsúlyt. Ezért bevonja a gyerekeket a tanulási tartalom, a feldolgozás módszereinek, ütemének, szervezeti kereteinek kiválasztásába is. Az ehhez szükséges képességek, kompetenciák kialakításához megfelelő tanulási körülményeket biztosít.
Alapvetőnek tartja a természetes tanulási folyamatokat, a spontán érdeklődést, egyéni tapasztalatokat, kutató- kísérletező munkát. Egymással kölcsönhatásban fejleszti az egyént és a közösséget, amelynek érdekében szükséges együttműködési készségek kialakításához szükséges tanulásszervezési módokat preferálja.
Magyarországra a Soros Alapítvány támogatásával 1994–ben az óvodai, majd az 1996-97–es tanévben az iskolai program került bevezetésre.
Az 1994-es programindulástól 2014-ig becsléseink szerint országosan kb. 270-300 oktatási intézmény, ezernél nagyobb számú pedagógus került kapcsolatba a Lépésről lépésre programmal.
Országos elterjedtsége indokolta az ún. Regionális Módszertani Központok létrehozását, melynek voltak már előzményei a 2000-es évek elején.
2014-től az ISSA és az OSI támogatásával új lendületet kapott a program, így ismét fel tudott éledni a hálózat és támogató-szolgáltató rendszer, melyet A 21. század kompetens pedagógusai elnevezést viselő nemzetközi minőségfejlesztési és minőségbiztosítási rendszer bevezetése is biztosít.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.