Amit kínálunk

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” (Szentgyörgyi Albert)

Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy diákjainkban a boldogulásukhoz a mai korban leginkább szükséges képességeket fejlesszük. Ezért olyan komplex pedagógiai rendszert alakítottunk ki,amely átszövi a gyermekek teljes napját.
Alsó tagozaton egész napos (iskolaotthonos) oktatás működik, melynek keretében gyermekbarát, együttműködésen alapuló módszerek alkalmazását preferáljuk, a Lépésről Lépésre Program keretében. E program módszertani központjaként működik iskolánk.
A felső tagozatosok mindennapjait is átszövik a projektek, melyeknek keretében nem csak az előírt tananyaggal, hanem a közvetlen és távolabbi környezetük érdekességeivel is gazdagíthatják ismereteiket. Az egész napos oktatás keretében a felső tagozatosoknak tanulószobai felügyeletet biztosítunk.

Az iskolával szemben támasztott társadalmi elvárásoknak megfelelően igyekszünk korszerű, a mindennapi életben is hasznosítható, továbbépíthető tudást és műveltséget nyújtani diákjaink számára. Biztosítani szeretnénk a középiskolába való bejutást, segíteni a munkába állást, alakítani a tanulók magatartását, viselkedését, személyiségét. Kollégáinktól is elvárjuk az iskola céljait elfogadó és azért tenni vágyó magatartást.

Alapelveink:

 • gondoskodás, törődés
 • hatékony kommunikáció
 • közösségépítés
 • tehetséggondozás
 • szociális és erkölcsi érzékenység fejlesztése
 • korszerű, használható tudás elérése

Mindezt a gyermekek számára vonzó, felújított iskolában, tanulóbarát, jól felszerelt tantermekben, szép természeti környezetben valósítjuk meg.
A szülőket is igyekszünk minél jobban bevonni mindennapjainkba. Kérjük, hogy legyenek partnerek munkánkban, vegyenek részt a projektjeinkben, támogassák az iskolát közös céljaink elérésében.

A délutáni órákban korosztályoktól függően különböző, ám mindenki számára elérhető szakköri foglalkozásokat kínálunk.

Iskolánkban biztosított lehetőségek:

 • Tehetséggondozás keretében angol és német nyelv oktatása. Harmadik osztálytól – az elért eredményektől függően – akár emelt óraszámban is. Legtehetségesebb tanulóink a nyolcadik osztály végén angol nyelvből vizsgát tesznek.
 • Az első osztálytól informatika tagozat. A digitális kultúra emelt óraszámban történő oktatása.
 • Gazdag sportélet: többféle sportág, magas színvonalú edzések, folyamatos versenylehetőségek (modern tánc, labdarúgás, szivacs-kézilabda, kézilabda, kosárlabda, cselgáncs, atlétika).
 • Szakkörök: angol, német, magyar, dráma, természetismeret, ökológia, természetjáró, digitális kultúra, informatika, rajz, táblajáték, kézműves.
 • Bekapcsolódás az Eck Imre Művészeti Iskola (moderntánc, színjátszó, ének, furulya, gitár) és a Fund Művészeti Iskola (rajz, zongora) foglalkozásaiba.
 • Egyéni fejlesztés: mozgásterápia, gyógytestnevelés, logopédia.
 • 2013 óta a tanév zárása után tanulóinknak nyári napközis foglalkozásokat biztosítunk, sok-sok játékkal, rendkívül változatos, gazdag programokkal.
 • Iskolánk – hagyományosan – minden nyáron megszervezi a balatoni táborozást is.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.