Projektorientált oktatás

Iskolánk felső tagozatán projektorientált oktatás folyik, melynek keretében az adott tanévben, két tantárgyközi projektet valósítunk meg évfolyamonként, illetve osztályonként.

A 2023/2024. tanév felső tagozatos projektjei

Ilyenek vagyunk – 5. évfolyam – I. félév:
Vezető tárgy: osztályfőnöki
Projekt célja: az alsó-felső tagozat átmenetének segítése, a tanulók megismerése, önismeretük fejlesztése, az osztályközösség összekovácsolása, valamint annak lehetőségének megteremtése, hogy a szülők betekintést nyerjenek az iskola felső tagozatán folyó munkába.

Mecsek – 6. évfolyam – I. félév:
Vezető tárgy: természettudomány
Projekt célja: a Mecsek hegység domborzatának és élővilágának részletes megismerése, feldolgozása. A Mecsek környéki eredetmondák feldolgozása, dramatizálása, átdolgozása.

EpiKalandorok – 7. évfolyam – I. félév:
Vezető tárgy: magyar
Projekt célja: egyrészt az olvasásra nevelés, másrészt a gyerekek életkorára jellemző érdeklődés, kíváncsiság kielégítése és irányítása az olvasás, az irodalom, az önművelés különböző tevékenységei felé.

Európa – 8. évfolyam – I. félév:
Vezető tárgy: földrajz
Projekt célja: az európai országok földrajzának és kultúrájának részletes megismerése és feldolgozása, kiemelten érintve hazánkat, Magyarországot.

A Pál utcai fiúk – 5. évfolyam – II. félév:
Vezető tárgy: magyar
Projekt célja: egyrészt az olvasására nevelés, másrészt az egyébként már évtizedek óta kötelező olvasmányként feldolgozandó regény a XXI. század gyermekének „fogyaszthatóbbá” tétele.

Török világ – 6. évfolyam – II. félév:
Vezető tárgy: történelem, osztályfőnöki
Projekt célja: a gyerekek testközelből megismerkedjenek egy olyan történelmi korszakkal, amely Magyarországot több emberöltőn át érintette, és ezáltal nyomokat hagyott kultúránk több területén. Mivel Pécs városa az országban egyedülállóan nagyszámú török építészeti emlékkel rendelkezik, fontos lehetőséget teremteni rá, hogy a gyerekek ezeket jobban megismerjék.

Mesterségem címere – 7. évfolyam – II. félév:
Vezető tárgy: technika
Projekt célja: a pályaválasztás előkészítése, illetve fiatalok helyes pályaválasztási elhatározáshoz juttatása valamint a jövőről való gondolkodásmódjuk kiszélesítse.

Mestermunka – 8. évfolyam – II. félév:
Vezető tárgy: informatika
Projekt célja: a mestermunka olyan feladat, amelyen a tanulók egy segítő pedagógus támogatásával hosszabb időn keresztül dolgoznak. A tanulóknak önállóan kell témát választaniuk, önállóan kell megtervezniük, kivitelezniük munkájukat. Elsődleges cél az önirányított tanulás készségeinek fejlesztése. Emellett fontos, hogy a tanulók olvasási kedve, szövegértése és íráskészsége fejlődjön, alkalmat teremtve arra, hogy olyan témával foglalkozzanak, amely különösen érdekli őket.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.