NTP-TFJ-18

NTP-TFJ-18 – A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása

A Pécsi Meszesi Általános Iskola sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, a NTP-TFJ-18 – A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása című pályázaton.

A projekt címe: “Meszesi robotok”- robotika tehetséggondozó program a Pécsi Meszesi Általános Iskolában
A projekt kezdete: 2018. november 1.
A projekt vége: 2019. június 30.
A pályázat azonosítószáma: NTP-TFJ-18-0029
Az elnyert támogatás összege: 1 943 000 Ft

A projekt célja:
Olyan komplex tehetséggondozó program megvalósítási feltételeinek a megteremtése, amely a gyermekek algoritmikus gondolkodását, finommotorikus képességeit, digitális és interperszonális kompetenciáit fejleszti. A projekt megvalósítását a pályázat keretében beszerzett ArTeC robotika oktatókészletek felhasználása teszi lehetővé.

A projekt során megvalósult szakmai tevékenységek:

  • Projektnyitó
  • A projekt ideje alatt heti rendszerességgel foglalkozások tartása
  • A projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése
  • A projekt során beszerzett tárgyi eszközök használata az informatikaórákon
  • Projektzáró

A projekt eredményei:
A pályázat keretében 11 db ArTeC Robotist robotika készlet, valamint a komplex tehetséggondozó program tematikájának megvalósításához szükséges kiegészítő szenzor, építő és mechanikai készletek beszerzését végeztük el. A készleteket elsősorban tehetséggondozó foglalkozásokon, 2-3 fős csoportokban használták a tanulók.
A program elsődleges célcsoportja iskolánk 5-6. évfolyamának azon tehetséges tanulói voltak, akik az informatika területén kimagasló érdeklődést és tehetséget mutattak. Ezen tanulóink heti rendszerességgel megtartott robotika tehetséggondozó foglalkozáson bővítették ez irányú ismereteiket. A foglalkozások során a tanulók játékos formában megismerkedtek a programozás és a robotika alapjaival, megtanulták a tervezés – megvalósítás – tesztelés folyamat alkalmazását. Emellett alkalmaztuk a beszerzett robotkészleteket az informatika tanórákon is, beépítve a robotika témakört iskolánk helyi tantervébe, bevonva ezzel a teljes felső tagozatot. Legfőbb célunk a tanulók algoritmikus gondolkodásának, a logikai és finommotorikus készségeinek, valamint egyéb készségeinek (önismeret, csapatmunka) fejlesztése volt.

Képek a projektről:

Videó a projektről:

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.