Az első évfolyamra történő beiratkozás

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja:

 • 2019. április 11. (csütörtök) 7-18 óráig
 • 2019. április 12. (péntek) 7-15 óráig

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának helye:

 • Pécsi Meszesi Általános Iskola könyvtára (7629 Pécs, Komlói út 58.)

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás – óvodai szakvélemény,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ-kártyája,
 • orvosi igazolás – 5 éves kori státuszlap, oltási igazolás,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
 • helyszínen kitöltött nyilatkozat a törvényes képviseletről,
 • helyszínen kitöltött nyilatkozat hit- és erkölcstan választásról.

Baranya Megyei Kormányhivatal_hirdetménye az általános iskolai felvétel eljárásról

Kategória: Aktuális, Iskolanyitogató | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.