Beiskolázás a 2023/2024. tanévre

Tájékoztatás tanköteles gyermek beíratásáról

Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása a 2023/2024-es tanévre:
Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))
Személyes beiratkozás időpontja: 2023.04.20-án és 21-én 8:00 – 17:00.
Az iskolával való kapcsolatfelvételre az elektronikus megkeresés is javasolt. A felvételi kérelem benyújtható a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén
(https://eugyintezes.e-
kreta.hu/kezdolap)
keresztül.
 Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására 2023. április 20-án és 21-én lehetséges személyesen.
Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat
mindkét törvényes képviselő aláírásával
ellátva kell benyújtani.

Amennyiben a gyermek az informatika tagozat keretében kívánja elkezdeni az első osztályt, ezt a személyes dokumentumbenyújtás során kell közölni.
Az informatika tagozat felvételi követelményei:

 • infokommunikációs eszköz biztosítása az otthoni feladatvégzéshez
 • Sokszínű matematika tankönyvcsomag megvásárlása

Kérjük, hogy a beíratkozás előtt válasszanak a választható tantárgyak közül:

 •  idegen nyelv: angol vagy német
 •  hit-és erkölcstan vagy etika

Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén
 • 5 éves korú státusz (háziorvos által aláírt)

Nyilatkozattétel a törvényes képviselő vagy gyám esetén:

 • törvényes képviselet
 • életvitelszerű ottlakás
 • Etika/Hittan tantárgyra vonatkozó kérelem

Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolánk körzete honlapunkon megtalálható. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi. Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak. Kérjük, ez ügyben a beíratkozás napján intézményünkben tájékozódjon!
Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha

 • befogadott jogállású
 • jogerősen Magyarországon tartózkodik
 • bevándorló, letelepedett jogállású

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el. A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. (Nkt. 50.§(1))

Téliné Nagy Emese
intézményvezető

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.