Leendő elsősöknek

Nyílt nap

Tájékoztató

Az első évfolyamra történő beíratás

Időpontja:

  • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése szerint az iskolai beiratkozás idejéről a járási hivatal közleményt köteles közzétenni a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.
  • Ez alapján az iskolai beíratás időpontja a közlemény megjelenését követően lesz elérthető iskolánk közösségi portáljain.

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: óvodai szakvélemény,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ-kártyája,
  • orvosi igazolás: 5 éves kori státuszlap, oltási igazolás,
  • ha van, nevelési tanácsadói véleményt, szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye,
  • helyszínen kitöltött nyilatkozat a szülői felügyeletről, életvitelszerű lakcímről, hit- és erkölcstan választásról.

Iskolanyitogató foglalkozások

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.