Leendő elsősöknek

2021-2022. tanév

2020-2021. tanév

2019-2020. tanév

Iskolanyitogató

Nyílt nap

Iskolanyitogató foglalkozások

Iskolanyitogató programsorozat

Nyílt nap

2018-2019. tanév

Az első évfolyamra történő beiratkozás

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja:

 • 2019. április 11. (csütörtök) 7-18 óráig
 • 2019. április 12. (péntek) 7-15 óráig

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának helye:

 • Pécsi Meszesi Általános Iskola könyvtára (7629 Pécs, Komlói út 58.)

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás – óvodai szakvélemény,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ-kártyája,
 • orvosi igazolás – 5 éves kori státuszlap, oltási igazolás,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
 • helyszínen kitöltött nyilatkozat a törvényes képviseletről,
 • helyszínen kitöltött nyilatkozat hit- és erkölcstan választásról.

Baranya Megyei Kormányhivatal_hirdetménye az általános iskolai felvétel eljárásról

Informatika tagozat

Tájékoztató

Jó hírek a következő a tanévről…

A következő tanévtől tovább bővül iskolánk profilja. Az iskolánk védjegyévé vált Lépésről Lépésre Program és a projektorientált oktatás mellett a jövő évtől az informatika tantárgy emelt szintű oktatását kívánjuk bevezetni. Leendő elsőseink már órarendi keretek között fognak megismerkedni a számítógépes alapokkal, majd a későbbiekben tehetséges tanulóink emelt óraszámban tanulhatják az informatikát. Olyan képzést kívánunk nyújtani diákjainknak, ahol a sikeres ECDL vizsga mellett jártasságot szereznek a robotika, a programozás és a médiainformatika világában is.
Diákjaink sikerességét a már meglévő informatikai eszközeink bővítésével kívánjuk elősegíteni. A színvonalas informatika oktatás érdekében még egy géptermet alakítunk ki, illetve interaktív táblákkal, tanulói tabletekkel és programozható robotokkal bővül iskolánk informatikai infrastruktúrája.

 Iskolanyitogató foglalkozás

Nyílt nap

Iskolanyitogató foglalkozások

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.